Aseman hieronta
Hieroja ja jäsenkorjaaja
Marko Lehti

Jäsenkorjausmenetelmistä


Jäsenkorjausta tehdään useiden eri nimikkeiden alla, joita väitetään eri menetelmiksi. Olen lähinnä huvittuneena seurannut keskusteluja siitä, kenen viikonloppukurssit ovat parhaat ja kuka mitäkin titteliä saa kantaa.

Perehtyneenä eri hoitajien tekniikoihin voin todeta, että osaavien hoitajien tekniikoissa ei ole suuria eroja. Erot ovat lähinnä tuossa osaamistasossa. Kyseessähän on kuitenkin käsityöläisammatti, jota ei voi oppia viikonloppukursseilla.

On hyvä tietää, että muista nimikkeistä eroten Kalevalainen jäsenkorjaaja on tavaramerkki kuten Coca-Cola.
Kyseessä ei siis ole tutkinto vaan vuonna 1995 rekisteröity tavaramerkki, jota voivat käyttää vuosittaisen maksun merkin haltijalle suorittaneet henkilöt. Tästä on seurannut mielenkiintoisia ilmiöitä. Mm. vuonna 2007 Kalevalaisen jäsenkorjauksen pääopettaja menetti politikoinnin takia oikeuden tämän tavaramerkin käyttöön.